Κεντρικό σύνθημα της αδελφοποίησής μας με το I.C. «G. Pascoli» Matera της Ιταλίας «Δύο σχολεία μία αγκαλιά»

 

Κεντρικό σύνθημα της αδελφοποίησής μας

«Δύο σχολεία μία αγκαλιά»

The central motto of our twinning is “Two schools one lap “

Για μας αδελφοποίηση υπάρχει όταν υπάρχουν:

Twinning exists for us when there is:

 

Αγάπη, love, amore

Συνεργασία, Cooperation, cooperazione

Ειρήνη, peace, pace

Ευτυχία, happiness, felicita

Ευγένεια, Kindness

Εργασία, work, lavoro

Ελευθερία, Freedom

Σεβασμός,respect,rispetto

Δικαιοσύνη, Justice

Υπευθυνότητα, responsibility, responsabilita

Εμπιστοσύνη, Trust, Confidence

 

ζωγραφιά του MEHMED TUNCPINAR, μαθητή της Β΄τάξηςΤι σημαίνει για σένα:

Αγάπη

Αυτό που νιώθεις αβίαστα, που σε εξυψώνει, που σε κάνει ευτυχισμένη. Αυτό που γεμίζει την καρδιά σου, αυτό που σε καθοδηγεί…

Τι σημαίνει αγαπώ σωστά;

“Αγαπώ πραγματικά και σωστά σημαίνει ότι αγαπώ για σένα… Για να είσαι εσύ καλά, για να είσαι εσύ ευτυχισμένος, για να έχεις εσύ ό, τι θέλεις. Δεν αγαπώ για μένα, κτητικά και εγωκεντρικά δηλαδή”

What does it mean when you say I love you right?

«I really love means that I love you for you …As for you, to be well, to be happy, to have whatever you want. I do not love being possessive or egocentric ie

Συνεργασία

Συνεργασία σημαίνει «κερδίζεις και κερδίζω»

» Cooperation or collaboration

Cooperation means «We both win»

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

Ειρήνη

Γιάννη Ρίτσου, «Ειρήνη»

 

Τ’ όνειρο του παιδιού είναι η ειρήνη.

Τ’ όνειρο της μάνας είναι η ειρήνη.

Τα λόγια της αγάπης κάτω απ’ τα δέντρα,

είναι η ειρήνη.

 

Ο πατέρας που γυρνάει τ’ απόβραδο μ’ ένα φαρδύ χαμόγελο στα μάτια

μ’ ένα ζεμπίλι στα χέρια του γεμάτο φρούτα

κ’ οι σταγόνες του ιδρώτα στο μέτωπό του

είναι όπως οι σταγόνες του σταμνιού που παγώνει το νερό στο παράθυρο,

είναι η ειρήνη.

……………….

Ειρήνη είναι η μυρωδιά του φαγητού το βράδι,

τότε που το σταμάτημα του αυτοκίνητου στο δρόμο δεν είναι φόβος,

τότε που το χτύπημα στην πόρτα σημαίνει φίλος,

και το άνοιγμα του παράθυρου κάθε ώρα σημαίνει ουρανός

γιορτάζοντας τα μάτια μας με τις μακρινές καμπάνες των χρωμάτων του,

είναι η ειρήνη.

 

Ειρήνη είναι ένα ποτήρι ζεστό γάλα κ’ ένα βιβλίο μπροστά στο παιδί που ξυπνάει.

……………..

Τότε που οι φυλακές επισκευάζονται να γίνουν βιβλιοθήκες,

τότε που ένα τραγούδι ανεβαίνει από κατώφλι σε κατώφλι τη νύχτα

τότε που τ’ ανοιξιάτικο φεγγάρι βγαίνει απ’ το σύγνεφο

όπως βγαίνει απ’ το κουρείο της συνοικίας φρεσκοξυρισμένος ο εργάτης το Σαββατόβραδο

είναι η ειρήνη.

……………

Η ειρήνη είναι τα σφιγμένα χέρια των ανθρώπων

είναι το ζεστό ψωμί στο τραπέζι του κόσμου

είναι το χαμόγελο της μάνας.

Μονάχα αυτό.

Τίποτ’ άλλο δεν είναι η ειρήνη.

………………

Αδέρφια μου,

μες στην ειρήνη διάπλατα ανασαίνει

όλος ο κόσμος με όλα τα όνειρά του.

Δόστε τα χέρια, αδέρφια μου,

αυτό ‘ναι η ειρήνη.

 

ΑΘΗΝΑ, Γενάρης 1953 Από τη συλλογή Αγρύπνια (1941-1953)

 

Peace Ritsos,

The dream of a child is peace. The dream of a mother is peace. Words of love beneath the trees, that is peace.  Father comes back in the dusk with a wide smile in his eyes, with a basket full of fruit and the drops of sweat on his forehead. They are like the drops of water that freezes on the window, that is peace. ……………….

Peace is the smell of food in the evening,  when stopping the car on the road is not fear, when the knock on the door means a friend’s visit, and the window that opens every time and it means that the sky is celebrating in our eyes with the distant bells of colours, that is peace. Peace is a glass of warm milk n ‘a book in front of the child as he wakes up. …………… ..

when prisons are getting repaired to become libraries, when a song rises from doorstep to doorstep at night

when the spring moon comes from a cloud as the worker comes out of the barber’s on Saturday night, that is peace. ……………

Peace is the clenched hands of people. It is the warm bread in the world table. It is the smile of his mother. Only this. Anything else is not peace. ……………… My brothers, the whole world breathes wide in peace with all its dreams.

Give your hands, my brothers, that is peace.

ATHENS, January 1953 From the collection Awake (1941-1953)

Ευτυχία

Είναι μέρος του ταξιδιού της ζωής. Αν η ευτυχία είναι ένας τρόπος σκέψης και στάσης στη ζωή, τότε είναι ώρα να αλλάξουμε τον τρόπο που λειτουργούμε.
Η ευτυχία είναι για τους ανθρώπους θείο πράγμα και κάτι περισσότερο από θείο.
Αισχύλος

Η πιο μεγάλη ευτυχία στη ζωή είναι αυτή που μας δίνει η αντίληψη πως μας αγαπούν.
Βίκτωρ Ουγκώ

Happiness

It is part of life’s journey. If happiness is a way of thinking and living, then it is time to change the way we behave. Happiness is a divine thing for people. Aeschylus

The greatest happiness in life is the feeling of being loved.Victor Hugo

 

Ευγένεια

Η ευγένεια ποτέ δε χάνεται, όπως κι’ η μάνα που τη γέννησε, η αγάπη, γιατί γνήσιο παιδί της αγάπης είναι. Σε ξεχωρίζει και βοηθάει στο να δημιουργείς σχέσεις σεβασμού και εκτίμησης. Ευγένεια είναι να εκτιμάς, να σέβεσαι, να ξέρεις να φέρεσαι.

Kindness

Kindness is never lost, It makes you stand out and helps to create relationships based on respect and appreciation. Politeness is to appreciate, to respect, to know how to behave.

 

Ελευθερία είναι να πηγαίνει κάποιος εκεί όπου αγαπάει/επιθυμεί

Δεν αρκεί επομένως να μην είσαι υπόδουλος για να είσαι ελεύθερος. Πρέπει να βαδίζεις σύμφωνα με ό,τι έρωτα σου προκαλεί, δηλαδή σε ενθουσιάζει, ταράζει την ψυχή σου, σε οδηγεί στην δημιουργία και την υπέρβαση, σε συγκλονίζει… Ζώντας μία ζωή ρουτίνας και ημιμέτρων, ελεύθερος δεν είσαι…

Freedom is going where someone loves / wants. It is therefore not enough not to be enslaved so as to be free. We need to walk according to what you love ,what  excites you, stirs your soul, leads to the creation … living a routine life ,you are not free.

Σεβασμός

Σεβασμός είναι αγάπη, είναι ο δείκτης πολιτισμού μιας κοινωνίας. Είναι η προστασία των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών και εξασφαλίζει την υγεία, παιδεία, στέγαση, εργασία, πρόνοια, περίθαλψη, βοηθά στην ανάπτυξη της κοινωνίας και προωθεί τον πολιτισμό. Γίνεται μέσον συνεργασίας, αλληλοσεβασμού, αλληλεγγύης, ομόνοιας, σύμπνοιας, δημιουργικότητας και παραγωγικότητας. Ανοίγει δρόμους για διάλογο και συντελεί στην πρόοδο με υψηλούς και ευγενικούς στόχους και επιδιώξεις. Ο σεβασμός στην κοινωνία σημαίνει ευημερία, χαρά, προκοπή, ευτυχία, ειρήνη.

Respect

Respect is love, culture is the indicator of a society. It is the protection of individual rights and freedom and ensures  health, education, housing, employment, welfare, care.It helps in the development of society and promotes culture. It is a means of cooperation, mutual respect, solidarity, harmony, togetherness, creativity and productivity. It opens avenues for dialogue and contributes to progress with high and noble goals and aspirations. Respect in society means prosperity, joy, happiness, peace.

Δικαιοσύνη

Ο Ισοκράτης για να τονίσει τη σημασία της δικαιοσύνης έχει πει, να μη ζηλεύεις εκείνους που κερδίζουν από αδικίες, αλλά περισσότερο να τιμάς εκείνους που ζώντας με δικαιοσύνη ζημιώθηκαν. Δυστυχώς, μεγαλώνουμε και ζούμε σε έναν κόσμο που γνωρίζουμε ότι δεν είναι πάντοτε δίκαιος. Ωστόσο, η δικαιοσύνη σαν όρος ή σαν αίσθημα, είναι μια από τις σημαντικότερες πανανθρώπινες αξίες που δεν έχει ποτέ αποδειχθεί ότι εμφανίζεται σε άλλα είδη ζώων. Η δικαιοσύνη έχει χαρακτηριστεί ως μοναδική ανθρώπινη ικανότητα που επιτρέπει την ομαλή συνεργασία και την ειρηνική συνύπαρξη των ανθρώπων.

Justice

Isocrates to emphasize the importance of justice has said: do not envy those who gain from wrongdoing, but rather  honor those who lived with justice and got nothing back.. Unfortunately, we live in a world where we know what is not always fair. However, justice as a condition or as a feeling, is one of the most important human values that has never been shown to occur in other species of animals. Justice has been designated as a unique human ability that allows smooth cooperation and the peaceful coexistence of people.

Υπευθυνότητα

Η λέξη υπευθυνότητα έχει ωραία εσωτερική ερμηνεία. Ετυμολογικά σημαίνει ‘φέρνω κάτι στην ευθεία’ και λογοδοτώ γι’αυτό. Η ευθύνη γεννιέται όταν δεν λέμε εγκαίρως «όχι».

Responsibility

The word accountability has nice internal interpretation. Etymologically means «to bring something straight and  be accountable for it. The responsibility comes when we say no the right time».

Εμπιστοσύνη

Όπως η ευτυχία, έτσι και η εμπιστοσύνη δεν μπορεί να δημιουργηθεί στο κενό. Καλλιεργείται μέσα από τη συμμετοχή σε άλλες δραστηριότητες.  Ασφάλεια, αγάπη, κατανόηση και στήριξη

Like happiness, so  trust can not be created in a vacuum. It is cultivated through the participation in other activities. Safety, love, understanding and support.

 

Σήμερα χαμένοι όλο και πιο βαθιά στα γρανάζια της καθημερινότητας έχουμε ξεχάσει πως η χαρά μπορεί να γεννηθεί κάθε στιγμή και ότι ξεπηδά  από απλές στιγμές ειλικρίνειας και ευγένειας.

Αυτό που όλοι τελικά ζητάμε  είναι η αγάπη και ο σεβασμός, η κατανόηση και  η ασφάλεια.

Ζήσαμε όμορφες στιγμές αυτές τις λίγες ημέρες φιλοξενίας των φίλων μας Ιταλών!

Nowadays, as we lose ourselves in everyday life, we forget that joy may be born everytime that sincerity and courtesy spring from inside. What we all eventually ask for is love and respect, understanding and security.

We lived beautiful moments these few days of hospitality to our Italian friends!

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s